MUỐI ĂN HIMALAYA

Muối ăn Himalaya hạt mịn lọ 800gr

120,000 ₫

MUỐI ĂN HIMALAYA HẠT MỊN - LỌ 800GR

Sản phẩm được nghiền nhỏ từ muối hồng Himalaya 100% nguyên chất

Sử dụng để làm gia vị nấu ăn, hoặc sử dụng trực tiếp làm gia vị cho các món luộc, hấp, chấm hoa quả

Sản phẩm muối sạch, không chứa chất phụ gia.

Mua hàng

Muối ăn Himalaya hạt mịn vị ớt Huế - lọ 800gr

120,000 ₫

MUỐI ĂN HIMALAYA HẠT MỊN VỊ ỚT HUẾ- LỌ 800GR

Sản phẩm được nghiền nhỏ từ muối hồng Himalaya 100% nguyên chất trộn cùng ớt Huế thượng hạng.

Sử dụng để làm gia vị nấu ăn, hoặc sử dụng trực tiếp làm gia vị cho các món luộc, hấp, chấm hoa quả

Sản phẩm muối sạch, không chứa chất phụ gia.

Mua hàng

Muối ăn Himalaya hạt mịn vị tiêu Phú Quốc - lọ 800gr

120,000 ₫

MUỐI ĂN HIMALAYA HẠT MỊN VỊ TIÊU PHÚ QUỐC - LỌ 800GR

Sản phẩm được nghiền nhỏ từ muối hồng Himalaya 100% nguyên chất trộn cùng tiêu Phú Quốc thượng hạng.

Sử dụng để làm gia vị nấu ăn, hoặc sử dụng trực tiếp làm gia vị cho các món luộc, hấp, chấm hoa quả

Sản phẩm muối sạch, không chứa chất phụ gia.

Mua hàng

Muối ăn Himalaya hạt mịn vị tiêu Phú Quốc - lọ 200gr

30,000 ₫

MUỐI ĂN HIMALAYA HẠT MỊN VỊ TIÊU PHÚ QUỐC - LỌ 200GR

Sản phẩm được nghiền nhỏ từ muối hồng Himalaya 100% nguyên chất trộn cùng tiêu Phú Quốc thượng hạng.

Sử dụng để làm gia vị nấu ăn, hoặc sử dụng trực tiếp làm gia vị cho các món luộc, hấp, chấm hoa quả

Sản phẩm muối sạch, không chứa chất phụ gia.

Mua hàng

Muối ăn Himalaya hạt mịn vị ớt Huế - lọ 200gr

30,000 ₫

MUỐI ĂN HIMALAYA HẠT MỊN VỊ ỚT HUẾ- LỌ 200GR

Sản phẩm được nghiền nhỏ từ muối hồng Himalaya 100% nguyên chất trộn cùng ớt Huế thượng hạng.

Sử dụng để làm gia vị nấu ăn, hoặc sử dụng trực tiếp làm gia vị cho các món luộc, hấp, chấm hoa quả

Sản phẩm muối sạch, không chứa chất phụ gia.

Mua hàng

Muối ăn Himalaya hạt mịn lọ 200gr

30,000 ₫

MUỐI ĂN HIMALAYA HẠT MỊN - LỌ 200GR

Sản phẩm được nghiền nhỏ từ muối hồng Himalaya 100% nguyên chất

Sử dụng để làm gia vị nấu ăn, hoặc sử dụng trực tiếp làm gia vị cho các món luộc, hấp, chấm hoa quả

Sản phẩm muối sạch, không chứa chất phụ gia.

Mua hàng